สำรองห้องพัก
+81 577353900
สำรองห้องพัก

พิมพ์ดี

โปรดทราบว่ามีเพียง 50 คันที่จอดรถที่ลานจอดรถซึ่งมีให้บริการในครั้งแรกมาแรกเสริฟพื้นฐาน ผู้เข้าพักอาจจะต้องใช้ที่จอดรถสาธารณะบริเวณใกล้เคียง

Close