สำรองห้องพัก
+81 577353900
สำรองห้องพัก

สถานที่น่าสนใจ

  • 33402742

ทาคายามะ

วัด / ศาลเจ้า

ดูเพิ่มเติม
ซ่อนบางส่วน

พิพิธภัณฑ์ / พิพิธภัณฑ์ศิลปะ

ดูเพิ่มเติม
ซ่อนบางส่วน

ประสิทธิภาพ

ดูเพิ่มเติม
ซ่อนบางส่วน

การชมทิวทัศน์

ดูเพิ่มเติม
ซ่อนบางส่วน

ร้านสะดวกซื้อ

ดูเพิ่มเติม
ซ่อนบางส่วน

สถานี / ถึงสนามบิน

ดูเพิ่มเติม
ซ่อนบางส่วน

เวลาเปิดทำการ

...ดูเพิ่มเติม
Close